جای پای یار

روش انجام کار(به اختصار)

خدام از نجف تا کربلا به ازای فاصله هر تیر(همان عمود) مستقر می‌شوند. اولویت اصلی کار، جمع‌آوری و نظافت عرض محل پیاده‌روی کاروان‌ها و موکب‌هاست. اما در صورت نظافت محل و داشتن فرصت کافی، فضای دامنه دید زوار نیز نظافت می‌شود. خادمین، زباله‌ها را در داخل کیسه‌های مخصوص گذاشته و در مسیر تردد خودروهای جمع‌آوری زباله قرار می‌دهند. در فاصله هر تیر(عمود) نیز به تعداد مورد نیاز سطل‌های مخصوص جمع‌آوری زباله قرار می‌گیرد. تعویض مرتب کیسه‌ها به‌عهده خادم می‌باشد. خادمین دیگری نیز وظیفه جمع‌آوری زباله‌های دپو شده در بین هر تیر را با استفاده از کامیون یا حتی موتور سیکلت‌های مخصوص دارند. در صورت لزوم برای محل دفن یا بازیافت یا امحاء زباله‌ها، پس از بررسی فضا و امکانات موجود تصمیمی اتخاذ می‌شود. تعداد دیگری از خادمین نیز وظیفه امور پشتیبانی و تدارکات را به عهده دارند. وظایف هر یک از خدام، پس از ثبت‌نام و نیاز کمیته‌های مختلف اعلام می‌شود. کار جمع‌آوری زباله در دو نوبت صبح و عصر و در روزهای پیک کار در سه نوبت صبح، عصر و شب انجام می‌شود.

Blog Image